Tööstusmasinate eripuhastus

Puhastusmeister OÜ omab kogemusi ja väljaõpet tööstusmasinate eripuhastuseks ja garaažiseadmete pesuks. Kvaliteetne tootmine on Eestis üha enam levimas ning seetõttu pidasime vajalikuks selleks tööks kasutatavate masinate puhastust lähemalt tutvustada.

 

Tööstusmasinate eripuhastus

Erinevate tootmiste juures on kasutusel palju erinevaid kemikaale ja õlisid, tekib erinevate materjalide jääke ja mustus on kiire kogunema pindadele, mis veidi eemal masina tööpinnast. Tootmismasinate eripuhastusel on tähtis individuaalne lähenemine igale masinale ning parima puhastusvahendi leidmine just selle mustuse eemaldamiseks. Tihtilugu on puhastusprotsess käsitöö ning survepesu ja muud abivahendid tuleb jätta kõrvale. Selleks pakume Teile teenust, mis keskendub Teie tootmisele ja selles kasutatavatele seadmetele/ masinatele ning valib vastavad puhastusvahendid saavutamaks parimad tulemused. Samuti abistame oma kliente leidmaks ratsionaalsemaid lahendusi tööstusmasinate puhastamisel ning koostame vajadusel ka hoolduspuhastus juhendid masinate kasutajatele.

 

Miks peaks tööstusmasinaid puhastama? Tööstusmasinate puhastust võib käsitleda firma maine kujundamisena, kuid peamine vajadus seisneb siiski masina eluea pikendamisel. Nii nagu masina kõrval seisvale töömehele antakse selga uus töövorm, näitamaks, et tegu on soliidse firmaga, oleks mõistlik puhastada ka masin mehe kõrval. Lisaks kõigele tunneb mees ennast puhtas vormis hästi ja kaudselt võttes ka masin- teenides Teid tänutäheks kauem.

 

Garaažiseadmete puhastus

Kui oleks Teie valida, kas usaldate oma puhta ja hästihoitud auto laia naeratusega töömehele, kes lükkab selle õliste ja mustade seadmete vahele või meistrimehele puhta ja hoitud garaažiga? Usume, et ka siin on lisaks firma maine kujundamisele mängus töötajate elukvaliteedi parandamine ja pikem tööaeg Teie seadmetele.

 

Seda teenust pakkudes anname tootjatele/ teenusepakkujatele võimaluse tegeleda oma põhitööga ning mitte muretseda masinate mustusest tingitud kiire kulumise ja võimalike avariide pärast.

 

Meie poolt tehtud tööde näidised: