Välikoristus

Kõnniteede, parklate, aedade, õuealade, tänavaäärte jne puhastamine nõuab aastaringset korraldamist. Töid teostatakse nii käsitsi kui mehhaniseeritult kasutades erinevaid seadmeid ja vahendeid.

 

Kojamehe- ehk majahoidjateenus

Sisaldab firmale või eraisikule kuuluva välisterritooriumi või kõnnitee koristamist prahist ja lumest, jääpurikate- ja libedusetõrje teostamist, lipuheiskamine ning -langetamine, muru niitmist, prügiveo korraldamine jne. Välikoristust käsitsi teostab kojamees, kes puhastab territooriumit aastaringselt.

 

Meie teenus on garanteeritud eritööde brigaadiga, kelle rakendame appi majahoidjatele kui objektil peaks olema raskendatud ilmastikuolud või mõni muu tööd raskendav asjaolu.

 

Mehhaniseeritud koristus

Mehhaniseeritud koristust teostatakse lähtuvalt ilmastikuoludest ööpäevaringselt. Peamiselt pakume lumekoristust ning äravedu, lisaks teede ja tänavate pesu ja harjamine. Kasutatakse komplekskallurit saha, soola-, liivapuisturi, kraanaga, ekskavaator-laadurit komplekteeritud lumesahaga, multifunktsionaalset BobCati ja teisi masinaid.
Mehhaniseeritud koristuse hind sõltub objekti asukohast, suurusest, tööde sagedusest ning soovitavast puhtuse astmest ning sellest, kas kokkulükatud lund on võimalik ladustada kohapeal või tuleb transportida ladestuskohtadesse. Lumekoristuse hinda arvestatakse tunni-, korra- või kuusumma alusel, neist viimase puhul jälgitakse regulaarselt firma territooriumi lumekoristuse vajadust. territooriumide ja parklate koristus prahist ja lumest nii käsitsi kui ka mehhaniseeritult

 

Mehhaniseeritud koristust on võimalik tellida koos eritööde brigaadiga, kes hoolitsevad parima võimaliku tulemuse eest antud teenuse pakkumisel.

 

Haljasalade hooldamine

Haljasalade hooldamine muru niitmisest kuni mahalangenud lehtede äravedamiseni.
Haljasalade hooldamine on hea usaldada oma ala spetsialisti kätte kui Teie sooviks on näha enda ümber korrektset ja meeldivat ümbrust. Meie niidame Teie muru, trimmerdame heina või võsa, pügame hekid, piirame puude võrasid, koristame mahalangenud lehed ja kokkuvõttes anname endast parima Teie haljasalade hooldamisel.

 

Haljasalade hooldamisel oleme appi palunud mitmeid Eesti tunnustatumaid ettevõtjaid, saamaks konsultatsioone ja pakkumaks parimaid lahendusi nõudlikule kliendile. Tööd aitavad teha kvaliteettööriistad.